Szkoła Podstawowa im. Świętego Jana Pawła II w Lubniu

realizuje projekt „Wielojęzyczność w szkole – nasza droga do Europy”

dofinansowany z Funduszy Europejskich

1. Tytuł: „Wielojęzyczność w szkole – nasza droga do Europy” w ramach projektu Międzynarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej”POWER 2019

(http://www.power.frse.org.pl/img/power/Mfile/file/1063/lista_projekt__w_zaakceptowanych_w_po_wer_2.07.2019_na%20strone%20WWW.pdf)

2. Numer projektu: POWERSE-2019-1-PL01-KA101-061685

3. Nazwa instytucji wdrażającej projekt: Szkoła Podstawowa im. Świętego Jana Pawła II w Lubniu

4. Nazwa instytucji dotującej projekt: Europejski Fundusz Społeczny, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER)

 Adres:

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji

Narodowa Agencja Programu Erasmus+

Al. Jerozolimskie 142A

02-305 Warszawa

tel.: 22 46 31 671

5. Okres realizacji projektu: 01.09.2019r.- 31.01. 2021r.

6. Uczestnicy:

Kurs językowy za granicą – 4 nauczycieli

Kurs metodyczny za granicą – 2 nauczycieli

7. Główne cele i zadania realizowane w projekcie:

Cele projektu:

- głównym celem projektu jest podniesienie kompetencji językowych

i metodycznych nauczycieli Szkoły Podstawowej w Lubniu,

- celami szczegółowymi projektu są:

  • poznanie nowych technologii informacyjno-komunikacyjnych,
  • doskonalenie zawodowe w zakresie narzędzi i metod pracy,
  • podniesienie poziomu znajomości języków obcych wśród nauczycieli
  • promowanie uczenia się języków obcych i nabywania wiedzy o zjednoczonej Europie w środowisku lokalnym
  • rozwój współpracy ze szkołami europejskimi
  • wprowadzenie elementów CLIL do nauczania
  • pozyskanie nowych partnerów do współpracy zagranicznej

 

logo erasmus