KapliczkiPokaż galerie

 

W wierszu „O szukaniu Matki Bożej” ksiądz Jan Twardowski napisał:

Znam na pamięć jasnogórskie rysy,

ostrobramskie, wileńskie srebro
wiem po ciemku, gdzie twarz Twoja i koral,
gdzie Twa rana, Dzieciątko i berło
ręką farby sukni odgadnę
złote ramy, cyprysowe drewno
lecz dopiero gdzieś za swym obrazem
żywa jesteś i milczysz ze mną

Uczniowie w ramach katechezy poświęconej Maryi i nabożeństwu majowemu, wyrazili Matce Bożej swoje uczucia: przywiązanie , miłość i cześć, poprzez wykonanie w rodzinach kapliczki Maryjnej. Pięknie wykonane i ozdobione Kapliczki są również szczególną formą modlitwy zanoszonej przez nich do Maryi za rodziny, ojczyznę, cały świat, a także o oddalenie pandemii.

 s.Danuta Wojteczek