Wymagania edukacyjne z poszczególnych przedmiotów:

Szkoła podstawowa:

Geografia:

Język hiszpański:

Historia:

J. angielski:

Fizyka:

Informatyka:

Przyroda:

Biologia:

Matematyka:

Muzyka:

Technika:

Wychowanie fizyczne:

Wiedza o społeczeństwie:

Edukacja Dla Bezpieczeństwa